Letras de Kast, de - Eltse Grins Foarby | BUMBABlog

Letras


Letras de Eltse Grins Foarby de Kast, De

Más letras de Kast, deIt read beskynt de greide, de joun falt our de mar
Der steane se mei har beiden en hy sjocht noch ris nei har
Se stean foar harren hutte fan pôlen liem en reid
Syn hân leit op har skutte, hy wurdt mei koarten heit
It jier hast vyftjinhûnderd, feroare maatskappij
Se leie der net ûnder, se fiele harren frij

Der is faaks wol wat geande, hy moat soms op oorlogspaad
Mar wer se eins foar steane no, dat wurdt er nea gewaar
Dochs ha se neat te kloaien, en al hawe se gjin jild
It yten dat se krije is de rykdom fan it fjild
It jier hast vyftjinhûnderd, in nije heerschapij
Se bûge der net ûnder, se bliuwe altyd frij.

[Chorus]
De sinne skynt al ieuwen oer ûs lân, bringt de iere moarn. Eltse dei op nij
De wyn hellet noch alle dagen oan, en giet fan lân nei lân. Eltse grins foarbij

It read beskynt it kampke, de jûn fâlt oer de stêd
boartet in lyts famke noch in skoftsje, aanst op bêd
se jeuzeld hunderd út, de taal dy't mem har bybrocht hat
har heit ropt troch it rút, dat se nei binnen komme moat
it jier no hast twatûzend, europa dat wurd nei
it famke sjongt en dounset, en laket dan nei my.

[Chorus]
De sinne skynt al ieuwen oer ûs lân, bringt de iere moarn.
Eltse dei op nij
De sinne skynt al ieuwen oer ûs lân, bringt de iere moarn.
Eltse dei op nij
De wyn hellet noch alle dagen oan, en giet fan lân nei lân.
Eltse grins foarbijDer is faaks wol wat geande, hy moat soms op oorlogspaad
Mar wer se eins foar steane no, dat wurdt er nea gewaar
Dochs ha se neat te kloaien, en al hawe se gjin jild
It yten dat se krije is de rykdom fan it fjild
It jier hast vyftjinhûnderd, in nije heerschapij
Se bûge der net ûnder, se bliuwe altyd frij.

[Chorus]
De sinne skynt al ieuwen oer ûs lân, bringt de iere moarn. Eltse dei op nij
De wyn hellet noch alle dagen oan, en giet fan lân nei lân. Eltse grins foarbij

It read beskynt it kampke, de jûn fâlt oer de stêd
boartet in lyts famke noch in skoftsje, aanst op bêd
se jeuzeld hunderd út, de taal dy't mem har bybrocht hat
har heit ropt troch it rút, dat se nei binnen komme moat
it jier no hast twatûzend, europa dat wurd nei
it famke sjongt en dounset, en laket dan nei my.

[Chorus]
De sinne skynt al ieuwen oer ûs lân, bringt de iere moarn.
Eltse dei op nij
De sinne skynt al ieuwen oer ûs lân, bringt de iere moarn.
Eltse dei op nij
De wyn hellet noch alle dagen oan, en giet fan lân nei lân.
Eltse grins foarbij[Chorus]
De sinne skynt al ieuwen oer ûs lân, bringt de iere moarn. Eltse dei op nij
De wyn hellet noch alle dagen oan, en giet fan lân nei lân. Eltse grins foarbij

It read beskynt it kampke, de jûn fâlt oer de stêd
boartet in lyts famke noch in skoftsje, aanst op bêd
se jeuzeld hunderd út, de taal dy't mem har bybrocht hat
har heit ropt troch it rút, dat se nei binnen komme moat
it jier no hast twatûzend, europa dat wurd nei
it famke sjongt en dounset, en laket dan nei my.

[Chorus]
De sinne skynt al ieuwen oer ûs lân, bringt de iere moarn.
Eltse dei op nij
De sinne skynt al ieuwen oer ûs lân, bringt de iere moarn.
Eltse dei op nij
De wyn hellet noch alle dagen oan, en giet fan lân nei lân.
Eltse grins foarbijIt read beskynt it kampke, de jûn fâlt oer de stêd
boartet in lyts famke noch in skoftsje, aanst op bêd
se jeuzeld hunderd út, de taal dy't mem har bybrocht hat
har heit ropt troch it rút, dat se nei binnen komme moat
it jier no hast twatûzend, europa dat wurd nei
it famke sjongt en dounset, en laket dan nei my.

[Chorus]
De sinne skynt al ieuwen oer ûs lân, bringt de iere moarn.
Eltse dei op nij
De sinne skynt al ieuwen oer ûs lân, bringt de iere moarn.
Eltse dei op nij
De wyn hellet noch alle dagen oan, en giet fan lân nei lân.
Eltse grins foarbij[Chorus]
De sinne skynt al ieuwen oer ûs lân, bringt de iere moarn.
Eltse dei op nij
De sinne skynt al ieuwen oer ûs lân, bringt de iere moarn.
Eltse dei op nij
De wyn hellet noch alle dagen oan, en giet fan lân nei lân.
Eltse grins foarbijDe sinne skynt al ieuwen oer ûs lân, bringt de iere moarn.
Eltse dei op nij
De sinne skynt al ieuwen oer ûs lân, bringt de iere moarn.
Eltse dei op nij
De wyn hellet noch alle dagen oan, en giet fan lân nei lân.
Eltse grins foarbij
Kast, de Eltse Grins Foarby 199 1373

Comentarios