Letras de Kast, de - Yn Myn Tinzen | BUMBABlog

Letras


Letras de Yn Myn Tinzen de Kast, De

Más letras de Kast, deIk rin under de beammen
yn it bosk
De kalde drippen die falle
op myn hud
Ik dunsje as in bern
Yn it farske griene moas
En de fugels fleane op en
jouwe lud
En lans de poddestuollen
Ferfolgje ik myn reis
As in flinter yn de loft
Sa bin ik altyd underweis

(Refrein:)
Yn de wyn hear ik dyn stim
Yn alles wat ik sjoch
kin ik dy sjen
Fier oer de grinzen djip
yn myn tinzen
hald ik fan dy do bist de wei
En jun bist do by my

Ik sjong want ut myn hert
bist do nea
Do jouwst my kreft yn dizze
wylde wrald
De leafde die 't ik fiel
Hald ik tot oan myn dea
En yn myn dreamen wurde
wy tegearre ald
De leafde is in wunder
Sjoch mar wat ik docht
Nea kin ik mear sunder
Do bist myn gelok en
myn ljocht

Herhaal refrein

Fier oer de grinzen djip
yn myn tinzen
Hald ik fan dy do bist de wei
En jun bist do by my

Herhaal refrein
Kast, de Yn Myn Tinzen 199 1372

Comentarios