Letras de Music For Your Pendrive - Lu Cardidduzzu | BUMBABlog

Letras


Letras de Lu Cardidduzzu de Music For Your Pendrive

Más letras de Music For Your PendriveToc Toc Toc Toc Toc
Un minuto! Un minutu! Cu´è?
Iu sugnu cummari rapiti bedda matri cch`vi succiriu?
Ci scppau l´aceddu a me maritu, e sugnu consumata, sugnu ruvinata!
Bi mischina !
Cummari cchi jurnata ma ´ghiurnau,
Haiu la vucca sicca e avviinata
L´aceddu di la jagia mi scappau
Ora daveru sugnu ruvinata.
Starsira me maritaru quannu veni
U sa scchiddu chi fa, chiuda ca teni?

Com´era Beddu Com´era pulitu lu cardiddazzu di me maritu?
Com´era duci com`era sciuritu vispu e ardito di rarità
Ci ci diu, ci ci ci ciu lu me cardiddu n´sa comu finiu!
Ci ci ciu, ci ci ci ciu cu sà se mortu lu curdidduzzu miu...
Vi comu fazzu mi spinnu, mammanzzu, li vesti mi stazzu
Mi jettu na m`puzzu ma senza cardiddu nun sacciu chiù stà
Cummari mi putissivu salvari!
(E comu cummari?)
Cchu lu cardidduzzu di lu vostru zitu (Nun ci fa `nnnenti, vui cchi na ta fari?)
Ca mancu si n´accorgi me maritu!
Prestatimillu ppi stu sulu jornu dumani mu prucuru e vi lu tornu

Com´era Beddu Com´era pulitu lu cardiddazzu di me maritu?
Com´era duci com`era sciuritu vispu e ardito di rarità
Ci ci diu, ci ci ci ciu lu me cardiddu n´sa comu finiu!
Ci ci ciu, ci ci ci ciu cu sà se mortu lu curdidduzzu miu,,,
Vi comu fazzu mi spinnu, mammanzzu, li vesti mi stazzu
Mi jettu na m`puzzu ma senza cardiddu nun sacciu chiù stà
Cummari vi lu prestu lu cardiddu. Pinsatici pi l´acqua e la scagghiola.
(Basta ca nun finisci comu a chiddu?)
Sa allura a mia cu è ca mi cunsola? Ragiuni vi considiru cummari...
Music For Your Pendrive Lu Cardidduzzu 36723 2081259

Comentarios