Letras de Nancy Agram - Yay sehr ouyounoo | BUMBABlog

Letras


Letras de Yay Sehr Ouyounoo de Nancy Agram

Más letras de Nancy AgramYaay sehr oyouno nazratou
awal matlaayna aain ib aain
yaay shoo mahdoomy kilmatoo
dibt bi kilma keef law kanoo etnain

yaay sehr oyouno nazratou
awal matlaayna aain ib aain
yaay shoo mahdoomy kilmatoo
dibt bi kilma keef law kanoo etnain

kilma w sar alby bi kilmy
nar aala nar basmy aa basmy
alby ehtar nasany ismy
midry keef w wayn

kilma w sar alby bi kilmy
nar aala nar basmy aa basmy
alby ehtar nasany ismy
midry keef w wayn

midry keef w wayn
(midry keef w wayn)
midry keef w wayn
(midry keef w wayn)

yaay sehr oyouno nazratou
awal matlaayna aain ib aain
yaay shoo mahdoomy kilmatoo
debt bi kilma keef law kanoo etnain

midry keef ghayarly amry
w haseet ib aman
omry el kan asy bi omry
sar ib lahza kan

midry keef ghayarly amry
w haseet ib aman
omry el kan asy bi omry
sar ib lahza kan

kilma w sar alby bi kilmy
nar aala nar basmy aa basmy
alby ehtar nasany ismy
midry keef w wayn

kilma w sar alby bi kilmy
nar aala nar basmy aa basmy
alby ehtar nasany ismy
midry keef w wayn

midry keef w wayn
(midry keef w wayn)
midry keef w wayn
(midry keef w wayn)

yaay sehr oyouno nazratou
awal matlaayna aainy ib aain
yaay shou mahdoomy kilmatoo
debt bi kilma keef law kanoo etnain

hob ejnoun ana alby habo
dawabny el gharam
w howa dab salamly albo
w dahketly el ayam

hob ejnoun ana alby habo
dawabny el gharam
w howa dab salamly albo
w dahketly el ayam

kilma w sar alby bi kilmy
nar aala nar basmy aa basmy
alby ehtar nasany ismy
midry keef w wayn

kilma w sar alby bi kilmy
nar aala nar basmy aa basmy
alby ehtar nasany ismy
midry keef w wayn
Nancy Agram Yay sehr ouyounoo 17088 857308

Comentarios